Recruitment

VINA-SANWA Recruitment of Human Resources Administration Staff

Update: 10/10/2022 View: 487

Mô tả công việc / Job description

- Đảm bảo tiến độ và yêu cầu tuyển dụng nhân sự của các phòng ban

  Ensure progress and timely respond to recruitment demand of Dept/Division

- Thực hiện, theo dõi và cập nhật đúng, kịp thời và đầy đủ các chế độ phúc lợi của người lao động: bảo hiểm, phép, chế độ thưởng trong các ngày lễ theo quy định của công ty

   Perform, follow and update timely and fully welfare policy to Employee: insurance, annual leave, bonus on occasions following company's regulation

- Tính toán chính xác, đối chiếu số liệu với kế toán và bảo hiểm đúng hạn

   Calculate exact and compare data with Accountant and Social Insurance Organization on time.

- Theo dõi ngày công, ngày nghỉ phép chính xác, phối hợp đối chiếu cùng kế toán tiền lương tránh sai sót (không phân biệt sai sót từ khâu nào)

Follow list of workday, annual leave accurately; cooperate with Salary Accountant to avoid any mistake (any mistake maker).

- Làm hợp đồng, thanh lý hợp đồng lao động, báo tăng, báo giảm bảo hiểm kịp thời, chính xác

   Make contract, liquidation contract, inform increase, decrease of social insurance timely and exactly.

Job requirements:

- Age:25-35

- Education background: Bachelor

- Language: English-Intermediate

- Background: Personnel

Please send  your CV : ngatn@vina-sanwa.com.vn

 

Related news

Products
x